Veel gestelde vragen over neuscorrecties.


Welke neusoperaties worden uitgevoerd in Clinica d'Oro?

De vorm van je neus bepaalt mee de uitstraling van je gezicht. Een bepaald neustype kan een gezicht karakter geven. Nochtans kan een neus ook een bron van ergernis en frustratie zijn, vooral wanneer de neus niet in proportie is met de rest van het gelaat of asymmetrieën vertoont. In Clinica d'Oro kunnen deze cosmetische neusafwijkingen gecorrigeerd worden door het uitvoeren van een neustip correctie en/of een neusrug correctie. Dit gebeurt via aanpassingen aan het kraakbeen en/of het bot. De insnede wordt meestal gemaakt ter hoogte van het neusslijmvlies waardoor er geen uitwendige littekens zichtbaar zijn.

 

Is er volledige anesthesie nodig voor deze ingreep?

Neen, deze ingreep kan zo gewenst onder lokale verdoving worden uitgevoerd. Nochtans verkiezen de meeste patiënten de operatie te laten uitvoeren onder algemene anesthesie. De neuscorrecties worden steeds gepland in het AZ Turnhout.

 

Waar worden de neuscorrecties uitgevoerd?

AZ Turnhout.

 

Wat kan je verwachten dadelijk na de ingreep?

Gedurende week wordt er ter ondersteuning een gipsverband of taping over de neus geplaatst. Een geopereerde neus is steeds gezwollen, doch na een week is dit reeds minimaal. De pijn die postoperatief wordt ervaren is meestal zeer beperkt van aard.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid?

De voorziene werkonbekwaamheid is meestal één week tot tien dagen.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Na een periode van een viertal maanden is het definitieve resultaat van de neuscorrectie zichtbaar.

 

Wanneer zijn de postoperatieve controles gepland?

Twee controles worden gepland, na één week en na twee maanden.

 

Welke complicaties kunnen optreden bij een neuscorrectie?

Zoals bij elke heelkundige ingreep is er een theoretisch risico op infectie of bloeding. De kans is echter zeer klein bij een goed uitgevoerde neuscorrectie.