Veel gestelde vragen over oorcorrecties.


Wat zijn de indicaties voor een oor correctie?

In de meeste gevallen gaat het om een correctie van afstaande oren. Om te weten of men hiervoor in aanmerking komt, wordt de afstand tussen de buitenrand van de oren en de schedel gemeten.

 

Vanaf welke leeftijd kunnen afstaande oren worden gecorrigeerd?

Vanaf de leeftijd van vijf jaar.

 

Welke ingreep wordt uitgevoerd om oren te corrigeren?

De snijwonde wordt gemaakt achter op de oorschelp. Langs deze weg wordt vervolgens het kraakbeen gemodelleerd. Ook afstaande oren worden gecorrigeerd door de juiste vorm en plooi aan het kraakbeen te geven.

 

 

Is er volledige anesthesie nodig voor deze ingreep?

Oor correcties kunnen onder lokale verdoving worden uitgevoerd. Bij kinderen wordt er echter geopteerd voor een algemene narcose. Hiervoor wordt een 24-uur opname gepland. De ingreep gebeurt steeds in het AZ Turnhout. Dit is verplicht door het R.I.Z.I.V.

 

Op welke locatie wordt deze ingreep uitgevoerd?

De ingreep gebeurt steeds in het AZ Turnhout . Dit is verplicht door het R.I.Z.I.V.

 

Wat kan je verwachten na de ingreep?

Het verband wordt 3 dagen na de ingreep verwijderd tijdens de eerste controle raadpleging. De oren zijn dan nog gezwollen en blauw. Bij aanraking zijn ze gevoelig. De zwelling vermindert geleidelijk in de loop van de volgende week. Om ondersteuning te bieden aan de oorschelpen dient er gedurende veertien dagen s'nachts een steunverband te worden gedragen. Het haar kan gewassen worden tien dagen na de ingreep. De juiste methode wordt u uitgelegd tijdens de controleraadpleging. De oren blijven licht gevoelig tot enkele maanden na de ingreep, bijvoorbeeld bij het uitdoen van een trui.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid bij een oor correctie?

De werkonbekwaamheid van drie dagen tot een week. Kleuters worden best een week thuis gehouden zodat kan worden toegezien op rustige activiteiten en op een voorzichtige manipulatie van de oortjes.

 

Wanneer kan het sporten worden hervat?

Drie weken na de ingreep kan de patiënt zijn sportactiviteiten hervatten.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Na een periode van ongeveer zes weken is het uiteindelijke resultaat van de correctie zichtbaar.

 

Wanneer is de postoperatieve controle gepland?

De postoperatieve controle is gepland op twee à drie dagen na de ingreep. Het verband zal tijdens deze consultatie verwijderd worden. Uiteraard krijgt u nog extra informatie en tips mee naar huis.

 

Welke complicaties kunnen er optreden na een oor correctie?

Om bloeding te vermijden wordt er dadelijk na de ingreep een drukverband aangelegd dat gedurende twee à drie dagen ter plaatse moet blijven. Om infectie te voorkomen wordt er tijdens deze ingreep een antibioticum toegediend. Bij een correctie van afstaande oren vertoont 1% van de patiënten een recidief van het probleem.