Veel gestelde vragen over fijne spataders


Wat zijn spataders?

Spataders of varices zijn blijvend uitgezette en kronkelig verlengde oppervlakkige aders die een deel van hun elasticiteit verloren hebben. Spataders vormen voor velen een esthetisch probleem en kunnen lichte tot uitgesproken lichamelijke klachten veroorzaken. Het probleem komt vooral voor ter hoogte van de onderste ledematen en begint meestal tussen het 20ste en 30ste jaar (vaak tijdens de zwangerschap). Meestal is er sprake van een erfelijke aanleg. Overgewicht, warmte, een zittend leven of een staand beroep en hormonale contraceptie zijn bevorderende factoren.

Afhankelijk van de ernst worden spataders behandeld door middel van elastische kousen, scleroserende therapie (inspuitingen met een chemisch product) of chirurgie.

De kleine, oppervlakkig verwijde adertjes (venectasieën), die ook aanwezig kunnen zijn zonder voor de rest duidelijke spataders te hebben, kan je op een elegante, niet invasieve manier behandelen met de TC 3000.

 

De TC 3000.

De TC 3000 is een toestel dat een stroom genereert met een zeer hoge frequentie om zo een warmte effect te veroorzaken. Hierdoor wordt het aangestipte bloedvaatje gecoaguleerd zonder de omgevende huid te verwonden. De TC 3000 kan gebruikt worden voor de behandeling van couperose, fijne spatadertjes en rode puntjes.

Deze behandelingswijze biedt verschillende voordelen:

geen gebruik van chemische producten

nauwkeurig regelbaar naargelang de breedte van de adertjes

ook vaatjes met een diameter kleiner dan 0,3 mm kunnen behandeld worden

te gebruiken bij alle huidtypes

ook te gebruiken ter hoogte van gevoelige zones zoals de decolleté  of de enkels

de behandeling mag in elk seizoen worden uitgevoerd.

 

Wat kan je behandelen met de TC 3000?

Indicaties:

Couperose

Fijne spatadertjes

Rode puntjes en plekjes

De TC 3000 kan ook aangewend worden na scleroterhapie of chirurgie om de resterende fijne adertjes te doen verdwijnen en zo de behandeling van meer uitgesproken spataders te optimaliseren.

 

Hoe verloopt de behandeling?

De huid wordt eerst ontsmet. Dan worden de adertjes met een zeer fijne naald (diameter 0,075 mm) aangestipt om de 2/3 mm. Het spatadertje zal hierdoor dadelijk verdwijnen.

Tijdens de behandeling verschijnen kleine papeltjes die na enkele minuten weer verdwenen zijn. Wat plaatselijke roodheid blijft iets langer aanhouden. Nadien ontstaan zeer fijne korstjes die enkele dagen tot 2 à 3 weken zichtbaar kunnen blijven.

De behandelingsduur is afhankelijk van het aantal te behandelen bloedvaatjes. Na de behandeling kan u dadelijk uw activiteiten hervatten.

Nazorg: gedurende 48u de zon vermijden.

 

Zijn er mogelijke complicaties?

Er zijn geen complicaties verbonden aan deze behandeling.

 

Wat is de duur van het resultaat?

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de te behandelen zone kunnen één of meerdere behandelingen nodig zijn om alle adertjes te doen verdwijnen. Het resultaat nadien is blijvend. 

Personen die aanleg hebben voor couperose en spataders kunnen weliswaar steeds nieuwe uitgezette vaatjes ontwikkelen. Preventieve maatregelen zijn daarom zeer belangrijk.

 

Wanneer kan een behandeling met de TC 3000 niet worden toegepast?

Contra-indicaties voor deze behandeling zijn een geïnfecteerde huid, een pacemaker en zwangerschap.

Allergie voor nikkel dient te worden vermeld. De behandeling wordt dan uitgevoerd met andere naaldjes.