Veel gestelde vragen over borstvergroting.


Welk type van borstvergroting wordt uitgevoerd in Clinica d'Oro?

Het type van borstvergroting wordt door de chirurg individueel bepaald in samenspraak met de patiënte. Zo worden de plaats van insnede, het type prothese en de plaatsing van de prothese boven of onder de spier met de patiënte overlegd. Tijdens het eerste consult krijgen de patienten de voor- en nadelen van de ingreep degelijk uitgelegd. Voor iedere patiente is een individuele aanpak zeer belangrijk. Naargelang de individuele noden zal er uiteindelijk tot een juiste keuze kunnen gekomen worden. Wij maken bij voorkeur gebruik van cohesive gel prothesen. U krijgt een identificatiekaartje mee met daarop serienummer en lotnummers van de prothesen.Wij hechten uitermate veel belang aan de exacte bepaling van het toekomstige borstvolume. Uit vele, oudere, studies blijkt namelijk dat 30-40% van de patiënten uiteindelijk niet tevreden is over het juiste borstvolume. Wij maken in de Clinica d'Oro gebruik van het b-sizer systeem, om alzo de juiste borstmaat te bepalen. Door middel van dit systeem kunt U gedurende verschillende weken uittesten met alle mogelijke borstvolumes om alzo de juiste maat te bepalen welke het best past bij u. Uiteraard helpen wij U daarbij. U krijgt het B-sizer systeem GRATIS mee. Sedert het gebruik van het b-sizer systeem is er duidelijk een veel grotere tevredenheid bij de patienten waarneembaar met betrekking tot het borstvolume.Alle ingrepen worden door Dr. Vermeylen persoonlijk verricht!

 

Is er volledige anesthesie vereist voor deze ingreep?

Afhankelijk van het type borstvergroting en de wensen van de patiënte kan de ingreep lokaal of onder algemene anesthesie worden uitgevoerd.De ingreep gebeurt steeds in het AZ Turnhout.

 

Op welke locatie wordt deze ingreep uitgevoerd?

In het AZ Turnhout.

 

Wat kan u verwachten dadelijk na de ingreep?

Na de ingreep kunt u pijn, zwelling en blauwe verkleuring verwachten. De eerste dagen kunnen pijnlijk zijn door het uitrekken van de huid en de spieren. Daarom wordt u steeds een voorschrift meegegeven met pijnstillende medicatie. Neem zeker geen Aspirine of aanverwante producten de eerste veertien dagen na de ingreep. Ze verhogen de bloedingsneiging. Paracetamol preparaten zijn wel toegestaan. Twee dagen na de ingreep kan u reeds douchen.

 

Wat voor littekens geeft een borstvergroting?

De insnede plaats wordt samen met de patiënt bepaald. De wonden worden na de ingreep niet gehecht maar gekleefd met huidlijm. Dit zorgt er voor dat er maar een minimaal litteken zichtbaar blijft, tot grote tevredenheid van de patiënten.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid?

De werkonbekwaamheid bij een borstvergroting varieert meestal van drie dagen tot twee weken.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Na enkele maanden, als de zwelling volledig verdwenen is en de huid en het onderhuids weefsel zich hebben aangepast aan de prothese, is het definitieve resultaat zichtbaar.

 

Wanneer zijn de postoperatieve controles gepland?

De eerste controle zal 1 week na de ingreep plaatsvinden . De volgende ongeveer 4-6 weken na de ingreep.

 

Welke complicaties kunnen optreden bij een borstvergroting?

Zoals bij elke heelkundige ingreep is er een theoretisch risico op infectie of bloeding. De kans is echter zeer klein bij een goed uitgevoerde borstvergroting. Kapselvorming is een gekende complicatie bij borstvergrotingen. Zeldzaam kan er een verlies zijn van de tepelsensibiliteit.

 

Wanneer mag u terug sporten?

Meestal kan het sporten opnieuw hervat worden na een periode van vier weken.

Download
Borstchirurgie folder
borschirurgienieuwstefolder.pdf
Adobe Acrobat document 356.9 KB