Fillers en vetinjecties

Wanneer gebruiken we fillers of vetinjecties ?

 

Als we ergens een volume tekort hebben kan er gebruik gemaakt worden van fillers of vetinjecties. Door het verouderen kunnen we op bepaalde plaatsen van ons aangezicht een volume vermindering  of een verstoorde contour krijgen.  Meestal is dat thv de wangen, thv de lippen, thv de kaaklijn , thv de neusgroeven, thv mondhoeken en lippen en thv de temporaalstreek.

Deze contourafwijkingen of volume  verminderingen kunnen we  in eerste instantie corrigeren door gebruik te maken van fillers ofwel eigen vet.

 

Wat is het verschil tussen fillers en vetinjecties?

 

Fillers, ofwel hyaluronzuur, zijn producten welke meestal per cc worden verkocht. Het voordeel is dat ze makkelijk bruikbaar zijn en onmiddellijk resultaat geven. Meestal is het effect verdwenen na een 12 tal maanden. Dit wil echter niet zeggen dat het product  uit uw lichaam verdwenen is. Uit recente MRI scans blijkt dat fillers tot 5 jaar na de injectie nog kunnen aanwezig zijn in uw gelaat.

 

Vetinjecties worden verricht onder plaatselijke verdoving. In eerste instantie wordt een klein vetstaaltje genomen van uw buik, dijen , knieen of rugstreek. Na reiniging worden uw vetcellen dan gebruikt om  uw volume defect te corrigeren. De voordelen van deze methode zijn dat  het  om lichaamseigen vetcellen gaat die meestal minimum 5 jaar resultaat blijven behouden. Een nadeel is dat het nooit helemaal zeker is dat deze vetcellen bij injectie wel voldoende gaan overleven. Men kan dus pas na enkele weken van een definitief resultaat. Het resultaat is al wel veel vlugger zichtbaar.

 

Welke zijn de mogelijke verwikkelingen?

 

In beide gevallen kan er een infectie optreden.  Dit is echter uiterst zeldzaam. Andere zeldzame reacties van fillers zijn allergische reacties, hardnekkige zwelling (vooral dan rond ogen), chronische ontsteking. Injectie in een bloedvat met huidnecrose als gevolg is eveneens een erg zeldzame maar ernstige  complicatie welke kan optreden bij het gebruik van fillers  en van vetinjecties.  Om de complicaties zoveel mogelijk te beperken kunnen wij gebruik maken van het uiterst gesofisticeerde ARTERY 3 D systeem van  Augmented Anatomy .

 

Wat is het  ARTERY 3D  systeem van Augmented Anatomy?

 

Door dit systeem te gebruiken kan met de exacte locatie van de gezichtsslagaders bepalen waardoor de kans ,op het accidenteel inspuiten in een slagader,

aanzienlijk kan worden verminderd. 

Daar de slagaders bij iedereen iets anders kunnen lopen is een geindividualiseerde aanpak een belangrijk voordeel.

 

Om de individuele anatomie te kunnen zien volstaat het om 1 keer een MRI scan van uw aangezicht te laten nemen.  Dit volstaat voor de volgende 10 jaar fillerbehandelingen. Wij maken hiervoor de nodige afspraken op de dienst radiologie.  Er is tussenkomst voorzien door het RIZIV voor deze MRI scan.

 

De beelden van deze MRI scan worden naar ons verzonden en wij kunnen uw bloedvaten projecteren om uw huid als U komt voor de fillerinjectie.

 

 

Welk is de werkonbekwaamheid?

 

Bij het inspuiten van een filler kan men normaliter het werk onmiddellijk hervatten.

Bij vetinjectie kan men best de dag van de behandeling niet gaan werken.

 

In beide gevallen kunnen er blauwe verkleuringen optreden na de behandeling. Dit is echter individueel erg verschillend.

 

Welk zijn de indicatie gebieden?

 

Indien men een eerder volledige aangezichtsverjonging wenst  kan men best opteren voor vetinjecties. Meestal worden de kaaklijn, wangen neusgroeven en mondhoeken in 1 keer behandeld.

Indien men eerder één bepaalde zone wil laten behandelen zoals lippen of wangen  etc... dan heeft men de keuze ofwel filler ofwel vetinjectie.

Zones :

- lippen

- mondhoeken

- neus-wang plooi

- wangen

- kaaklijn

- traangoot

- temporaal streken