Veel gestelde vragen over ooglidcorrecties


PODCAST OVER OOGLIDCORRECTIES klik hier.

 

Live video over ooglidcorrectie.

Wanneer is een bovenste ooglidcorrectie aangewezen?

Door verlies aan elasticiteit en vermindering van de spiertonus gaan de bovenste oogleden in de loop der jaren vaak afhangen. Dit kan naast esthetische hinder ook leiden tot een vermoeid gevoel van de ogen en gezichtsveld vermindering. De indicaties voor een upper blefaroplastie zijn bijgevolg: een verkleind gezichtsveld, steeds vermoeide ogen, verkleinde ogen en een droeve blik.

 

Hoe wordt een bovenste ooglidcorrectie uitgevoerd?

Chirurgische correctie gebeurt onder lokale verdoving via een kleine snede in de natuurlijke plooi van het bovenste ooglid. Zowel de overtollige huid als het uitgezakt spierweefsel worden verwijderd. Indien er geen overschot aan huid is ter hoogte van de oogleden, maar de wenkbrauwen zijn afgezakt dan is een wenkbrauwlift aangewezen.Een bovenste ooglidcorrectie wordt upper-blefaroplastie genoemd. Deze operatie duurt  slechts dertig minuten.

 

Is algemene anesthesie vereist voor deze ingreep?

Neen. Een blefaroplastie gebeurt onder lokale verdoving. Op speciaal verzoek van de patiënt kan de ingreep onder volledige narcose worden verricht.

 

Op welke locatie wordt deze operatie uitgevoerd?

Een blepharoplastie wordt verricht in Clinica d'Oro zelf. Na de operatie zullen wij nog gedurende 10 minuten ijszakjes leggen op de oogleden. Nadien kan de patiënt naar huis vertrekken. Indien de ingreep gecombineerd wordt met een onderste ooglidcorrectie of een facelift zullen wij  na de ingreep nog gedurende 20 minuten ijszakjes thv het aangezicht aanbrengen. U kunt best zelf niet met auto rijden.

 

Wat kan u verwachten na de ingreep?

Na de ingreep kan u zich verwachten aan zwelling en blauwverkleuring van de ogen. Eventuele pijn is beperkt. De snijwonde wordt onderhuids gehecht en nadien worden er fijne pleistertjes op de bovenste oogleden gekleefd. Deze strips dienen ter plaatse te blijven tot op uw eerste controle na een week. De blauwverkleuring is verdwenen na een veertien dagen. Een lichte zwelling kan twee tot vier maanden na de ingreep aanwezig blijven.

 

Zijn er littekens merkbaar na een upper-blepharoplastie?

De insnede wordt gemaakt in de ooglidplooi. Na volledig herstel van de huid en het onderhuids weefsel is er meestal geen litteken meer zichtbaar. Bij het sluiten van de ogen kan er maximaal een wit fijn lijntje merkbaar zijn, maar dit is zeer minimaal en vaak afwezig.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid?

De arbeidsongeschiktheid varieert van geen tot zeven dagen afhankelijk van het beroep dat men uitoefent. Werkonbekwaamheid is bij deze ingreep immers niet noodzakelijk.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Na ongeveer twee / drie maanden is het resultaat beoordeelbaar.

 

Wanneer is de postoperatieve controle gepland?

De controle na de ingreep wordt gepland na een week. De strips en hechtingen zullen tijdens dit consult verwijderd worden.

 

Wat zijn de mogelijke complicaties bij deze ingreep?

Zoals bij elke heelkundige ingreep is er een theoretisch risico op infectie of bloeding. De kans is echter zeer;minimaal bij een goed uitgevoerde upper-blefaroplastie.

Door veroudering van de weefsels kan het fijne kraakbeenplaatje dat voor steun zorgt ter hoogte van de onderste oogleden verslappen. Ook de huid zelf verliest progressief aan elasticiteit. Het vetweefsel van de oogkas gaat bijgevolg naar voren toe uitpuilen en ontsierende wallen ontstaan. Het gelaat krijgt hierdoor een constant vermoeide uitstraling. Door een aangeboren te veel aan vetweefsel in de oogkas kunnen op jonge leeftijd wallen ontstaan. De indicatie voor een onderste ooglidcorrectie is bijgevolg de aanwezigheid van ontsierende wallen.

 

Hoe wordt een onderste ooglidcorrectie uitgevoerd?

Heelkundig herstel verloopt onder lokale verdoving via een insnede vlak onder de wimpers in een huidplooitje. Het overtollig vet wordt zeer fijn verwijderd en de verslapte huid wordt gelift. De snijwonde wordt onderhuids gehecht en er worden kleefstrips aangebracht ter versteviging. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt aangeraden om na de ingreep ijs op de ogen te leggen gedurende een 3 tal uren. Er kan best ook wat rust genomen worden diezelfde dag. Ongeveer een uur na de ingreep is de verdoving uitgewerkt. Er zal een pijnstiller worden voorgeschreven. Sommige patiënten gebruiken deze ,doch sommigen ervaren zo weinig last dat zij geen pijnstiller nodig hebben.

 

Is algemene anesthesie vereist?

Neen. Een lower-blepharoplastie kan uitgevoerd worden onder lokale verdoving.

 

Op welke locatie wordt een lower-blepharoplastie uitgevoerd?

Een lower-blefaroplastie kan worden uitgevoerd in de Clinica d'Oro . Na de ingreep zal nog gedurende een korte periode ijs op de ogen worden gelegd. Nadien kan u naar huis vertrekken. Er wordt na de ingreep nog extra informatie meegegeven voor een goede thuiszorg.

 

Wat kan u verwachten na de ingreep?

Na de ingreep kan u zich verwachten aan zwelling en blauwverkleuring van de ogen. Eventuele pijn is beperkt. De snijwonde wordt onderhuids gehecht en nadien worden er fijne pleistertjes op de onderste oogleden gekleefd. Deze strips dienen ter plaatse te blijven tot op uw eerste controle na een week.De blauwverkleuring is verdwenen na een veertien dagen. Een lichte zwelling kan twee tot vier maanden na de ingreep aanwezig blijven.

 

Zijn er littekens merkbaar na een lower-blepharoplastie?

De insnede wordt gemaakt in de plooi net onder de wimpers en loopt bij een lifting van de huid tot naast het oog. Na volledig herstel van de huid en het onderhuids weefsel is er meestal geen litteken meer zichtbaar. Aan de buitenzijde, naast het oog kan er klein lijntje van enkele millimeters zichtbaar blijven, maar dit is minimaal en meestal afwezig.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid?

De arbeidsongeschiktheid varieert van enkele dagen tot twee weken. Dit is mede afhankelijk van het beroep dat men uitoefent.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Het resultaat van een onderste ooglidcorrectie is beoordeelbaar na een periode van vier maanden.

 

Wanneer zijn de postoperatieve controles gepland?

De eerste controle na de ingreep wordt gepland na een week. De strips en hechtingen zullen tijdens dit consult verwijderd worden.Zo nodig wordt er na zes weken een tweede nazicht voorzien.

 

Wat zijn de mogelijke complicaties bij deze ingreep?

Zoals bij elke heelkundige ingreep is er een theoretisch risico op infectie of bloeding. De kans is echter zeer minimaal bij een goed uitgevoerde lower-blefaroplastie. 

 

 

Download
Ooglidchirurgie folder
OOGLIDCHIRURGIE.pdf
Adobe Acrobat document 348.8 KB
Download
Instructies na ooglidcorrectie
follow up oogleden.doc
Microsoft Word document 100.0 KB