Veel gestelde vragen over liposucties/body tite


Wanneer is een liposuctie aangewezen?

Figuurcorrectie.

Liposuctie is een chirurgische techniek die aangewend wordt om het figuur te corrigeren. Men kan er gelokaliseerd, overtollig vetweefsel mee verwijderen. De zones die men kan behandelen zijn de hals, de buik (bovenbuik en /of onderbuik), de taille, de rug en de benen (rijbroekzone, buitenzijde of binnenzijde bovenbenen, zone rond de knieën, zone rond de enkels. Liposuctie heeft niet als doel de patiënt globaal te laten vermageren of om het gewicht te verminderen, aangezien het om een gelokaliseerde behandeling gaat. Sedert de ontwikkelingen van de body tite techniek gaan wij de liposuctie nagenoeg altijd hiermee combineren daar dit een veel beter resultaat geeft op de samentrekking van de huid. Welke specifieke techniek wordt er toegepast in Clinica d'Oro?

DE VIBRO-LIPOSCULPTUUR is een chirurgische techniek onder plaatselijke verdoving waarbij, door middel van een vibrerende, afzuigende sonde, overtollig vetweefsel kan worden verwijderd. De te behandelen zone wordt eerst verdoofd door een verdovingsstof te injecteren in het onderhuidse weefsel. Nadien wordt de sonde in het vetweefsel gebracht via kleine sneetjes (2mm). Zachte vibraties maken eerst het vetweefsel los, zodat het overtollige vet kan weggezogen worden zonder het omgevende weefsel te beschadigen. Meestal gaan we deze techniek combineren met de BODY TITE welke ervoor zorgt dat de huid eveneens gaat verstrakken. Dit kan in 1 keer tijdens dezelfde behandeling worden verricht en zorgt voor een duidelijk beter resultaat. De huid zal hierdoor beduidend verstrakken. Veel meer dan door een liposuctie alleen.

 

Is er volledige anesthesie nodig voor deze ingreep?

Neen, deze behandeling wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

 

U dient vier uren nuchter te zijn voor de ingreep. Na de liposuctie mag u dadelijk wat eten.

 

Op welke locatie wordt deze behandeling uitgevoerd?

De vibro-liposculptuur wordt uitgevoerd in Clinica d'Oro zelf. Er is immers geen opname vereist. De toegepaste tecniek is zeer verfijnd en zacht waardoor de patiënt dadelijk na de ingreep naar huis kan.

 

Wat kan u verwachten na de ingreep?

De behandelde zone is gezwollen en stijf. Pijn treedt er met de toegepaste, verfijnde techniek nagenoeg niet op. Men kan dadelijk na de behandeling wandelen en zijn activiteiten hervatten. Het verband zal de eerste 24/48 u wel regelmatig vochtig raken. Een lichte blauwverkleuring is te verwachten tot een veertien dagen na de ingreep. Een veranderde gevoeligheid zal waarschijnlijk optreden in de behandelde zone gedurende de eerste weken. Een beperkte hardheid en wat lokale zwelling kan twee tot vier maanden aanhouden.Ter ondersteuning wordt, zo nodig, een korset of steunkousen aanbevolen.Na de vibro-liposculptuur wordt u de nodige informatie voor een gepaste nazorg meegegeven.

 

Zijn er littekens zichtbaar na een vibro-liposculptuur?

De eventuele littekens zijn praktisch onzichtbaar omwille van de zeer korte insnedes van 2mm voor het inbrengen van de sonde.

 

Wat is de voorziene werkonbekwaamheid?

Er is met de toegepaste techniek geen werkonbekwaamheid. Men kan dadelijk wandelen en de dag nadien kan men reeds zijn activiteiten hervatten.

 

Wanneer is het uiteindelijke resultaat zichtbaar?

Het resultaat is beoordeelbaar na twee / vier maanden.

 

Wanneer zijn de postoperatieve controles gepland?

De controleraadpleging wordt gepland zes weken na de ingreep.

 

Wanneer mag het sporten worden hervat?

Drie weken na de liposuctie mag u terug beginnen sporten.

 

Zijn er mogelijke complicaties te verwachten na deze ingreep?

Complicaties zijn extreem zeldzaam indien de verfijnde vibro-liposculptuur correct wordt uitgevoerd.

 

Download
Body tite folder
borschirurgienieuwstefolder.pdf
Adobe Acrobat document 356.9 KB
Download
Body tite instructies
bodytiteinstructies.docx
Microsoft Word document 39.8 KB